Kiropraktor barn

Behandling av smerter og plager hos barn – Klinikk For Alle

Behandling av smerter og plager hos barn

21. apr. 2021 — Kiropraktoren vil kunne undersøke barnet for å utrede om barnets ubehag og smerter kan stamme fra muskler eller ledd.

Ved Klinikk for Alle har vi lang og god kompetanse på behandling av både nyfødte, spedbarn, barn og ungdom. Vi behandler bl.a kolikk, søvnproblemer og hodepine.

Behandling for barn – Atlasklinikken

Behandling for barn

Kiropraktoren samarbeider med barnefysioterapeuter i tilfeller der oppfølging trengs, og henviser til spesialist eller røntgen dersom det er nødvendig.

Barn er svært aktiv under oppveksten og ofte skjer det mindre og større traumer grunnet økt aktivitet, hvor barnet skal utforske nye ting. Dette er selvfølgelig en naturlig del av oppveksten. Fødsel er likevel trolig den mest belastende enkelthendelsen i løpet av et barns liv, og våre terapeuter får ofte inn spedbarn hvor foreldre rapporterer om nedsatt nakkefunksjon, problemer med å snu seg, rulle rundt osv.

Spedbarn og Barn – Helsegruppen NEMUS

Barn og kiropraktikk hører det sammen? En økende mengde forskning tilsier at barn i større grad enn før, lider av kroniske muskel- og skjelettlidelser.

Er du i tvil eller har en mistanke om at ditt barn ikke har det bra, så oppsøk gjerne din nærmeste NEMUS-klinikk for en vurdering.

BEHANDLING FOR MOR OG BARN – Eureka Kiropraktikk

BEHANDLING FOR MOR OG BARN | Eureka

Det kan være vanskelig å vite om barnet ditt har problemer med ryggen, men dersom man mistenker det så er det lurt å gå til kiropraktor for å få en kontroll …

Kiropraktoren samarbeider med barnefysioterapeuter i tilfeller der oppfølging trengs, og henviser til spesialist eller røntgen dersom det er nødvendig. Sped …

Barn og Kiropraktikk

Barn og Kiropraktikk – Life Kiropraktikk

14. jan. 2013 — Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet Ugeskrift for Læger,. Hvert år får 10 000 danske barn behandling av kiropraktor – mange av …

Barn og kiropraktikk – Kiropraktikk er den hyppigst brukte behandlingsformen for barn i USA, og det var den mest etterspurte behandlingen av muskel- og skjellet

Spedbarn, barn og ungdom – Stavanger – Kiropraktor Akutten

Kiropraktor Akutten

Ved Arena har vi meget god kompetanse på behandling av nyfødte, spedbarn, barn og ungdom. Behandling av barn hos kiropraktor blir kun utført etter grundig …

Din kiropraktor i Stavanger og Sandnes!

Fraråder kiropraktor til spedbarn – NHI.no

Vårt tverrfaglige team består av kiropraktorer, fysioterapeuter, ernæringsfysiolog … Daglig leder, Kiropraktor MChiro, MSc Paeds, Spesialist i Barne- og …

Kiropraktor for barn – Arena Molde

Kiropraktor for barn — Arena Molde

Avdeling Bergen – Bambus familieklinikk

Bambus familieklinikk

Bambus familieklinikk – Bergen. Vårt tverrfaglige team består av kiropraktorer, fysioterapeuter, ernæringsfysiolog og bekkenbunnsspesialist. I tillegg samarbeider vi tett med privat jordmor (med ultralyd), ØNH lege, akupunktør, ernæringsfysiolog og kostholdsveileder.

Keywords: kiropraktor barn