Barn som pårørende bachelor

Barn som pårørende

av M Holtet · 2021 — Barn som pårørende. Barn til foreldre med en kreftdiagnose. Kandidatnummer: 261. VID vitenskapelige høgskole. Diakonova. Bacheloroppgave. Bachelor i …

SY 300215 Bacheloroppgave i sykepleie Barn som pårørende …

av V Lundheim · 2018 — Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan sykepleier kan ivareta barn som pårørende til foreldre med psykisk syke foreldre. Metode: Som metode har …

Bachelor i sykepleie «Barn som pårørende er også vårt ansvar»

av JH Schia · 2021 — Barn som pårørende er et viktig tema i sykepleie, fordi helsepersonell kan bidra til å forebygge at barnet selv utvikler problemer, samt støtte …

Barn som pårørende av psykisk syke

Masteroppgavemal

av OH Øieroset · 2016 — Vi ønsket å undersøke og få økt kunnskap om barn som pårørende, med tanke på hvordan sykepleiere kan bidra til trygghetsfølelse hos barn gjennom kommunikasjon.

Barn som pårørende : når mor eller far har en psykisk lidelse

I tillegg for å kunne gå under definisjonen pårørende barn må forelder lide av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Barn og alvorlig sykdom i nære relasjoner

I den forbindelse skal det avleveres en bacheloroppgave, med selvvalgt problemstilling som er relevant for utøvelse av sykepleiefaget. Oppgavens antall ord: 9 …

Barn som pårørende av foreldre med psykiske lidelser

ODA Open Digital Archive: Barn som pårørende : når mor eller far har en psykisk lidelse

dc.description, Bachelor i Sykepleie. dc.description.abstract, Bakgrunn : Hvordan kan barneansvarlig sykepleier ivareta barn som har mor eller far med …

Bacheloroppgaven er et selvstendig studentarbeid gjennomført ved Dronning Mauds … «barn og unge som pårørende ved kreft» publisert av Dyregrov & Dyregrov …

Bachelor-oppgave: Barn som pårørende av foreldre med psykiske lidelser – Filefora.no

Bachelor-oppgave: Barn som pårørende av foreldre med psykiske lidelser … Bacheloroppgave som omhandler barn som pårørende av psykisk syke foreldre.

Keywords: barn som pårørende bachelor