Film om demokrati for barn

Demokrati og medborgerskap – Filmrommet

Historieprofessor Dick Harrison tar i denne filmen oss med gjennom historien, fra romertiden til i dag, og viser hvordan demokratiet har utviklet seg.

Filmrommet er en nettbasert klikkefilmtjeneste (video-on-demand) som tilbyr film til skoler, bibliotek og offentlige institusjoner. Ansvarlig distributør for Filmrommet er Norgesfilm AS. Tjenesten inneholder blant annet filmer fra norsk og internasjonal filmarv.

Undervisning i demokrati for 5.-7. trinn – Redd Barna

Materiellet kan brukes for å gi elevene kunnskap om og øvelse i demokrati. Om materiellet: For: 5.-10. trinn. Hva: Digitalt materiell, filmer og tilhørende …

Her finner du undervisningsmateriell til 5.-10. trinn i temaer som demokrati, valg, politiske partier og nasjonaldager.

Demokrati og medborgerskap – NDLA film

Demokrati og medborgerskap – NDLA film – NDLA

Demokrati og medborgerskap er et tverrfaglig tema som handler om demokratiske spilleregler og verdier. Film kan være en nyttig læringsressurs når du skal …

Bruk film for å tilegne deg kunnskap om ulike demokratiske prosesser og sentrale menneskerettigheter.

Hvordan kan barn lære om demokrati og medborgerskap …

Skoleaviser.no

4. mar. 2022 — Tenk så mye barn kan lære av å se film! Det finnes mange barne filmer som har vennskap og fellesskap og demokrati som tema.

Hvordan kan barn lære om demokrati og medborgerskap gjennom film?

Hva er egentlig et DEMOKRATI? – Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm – Hva er egentlig et DEMOKRATI? – Kunnskapsfilm

3. apr. 2017 — En hverdagslig situasjon som godt illustrerer komplekse politiske styreformer. Denne filmen tilhøre kapittel 6 i læreverket Fokus Samfunnsfag ( …

Sånn er Norge – 5. Demokrati (Sesong 2) – NRK TV

12. okt. 2020 — Vi nordmenn elsker demokratiet vårt. Men er egentlig demokrati best? Er det ikke bedre å ha noen flinke folk på toppen som styrer samfunnet?

Valg og demokrati – UNDERVISNINGSMETODER

demokrati, folkestyre, ytringsfrihet, Stortinget, stortingsvalg, kommune-og … filmer og oppgaver, som dekker ulike temaer knyttet til demokrati, …

Eksempler:

Animasjonsfilm om stortingsvalg – stortinget.no

Som et supplement til filmen kan det være nyttig for elevene å lese om den norske valgordningen og om det å avgi stemme ved valg. Animasjonsfilmen er laget av …

Hvordan velges Stortinget? Kan jeg stemme hvis jeg bare er 17 år? Og hvorfor har noen valgdistrikt fire stortingsrepresentanter og andre nesten tjue?

Keywords: film om demokrati for barn